Tuljci sa tiskanom vanjskom stranom sa poklopcima  
     
 
 
Tuljci sa tiskanom vanjskom stranom sa poklopcima su poštanska ambalaža, koja osim zaštitne funkcije obavlja i promocijsku funkciju.

Vanjska površina može biti paralelno ili spiralno kaširana sa etiketom po Vašem prijedlogu - tiskana u najviše četiri boje.

Ambaliranje je izvedeno u PE-vrećicama za manje količine i na pladnjima za veće količine na paletama.
     
     

 
     
Novosti: