Cevi za sejemsko dejavnost in promocijo  
     
 
 
Cijevi za sajamsku aktivnost i promociju su jedra ili cijevi različitih dužina i premjera. Namijenjena su marketinškoj aktivnosti - nosioci reklamnih panoa na sajmovima, samostalni stupovi za postavljanje scena ili kao dekorativni element oblikovanja enterijera u poslovnim prostorima. Cijevi i jedra imaju obrađenu vanjsku površinu - boja ili posebni materijali, jednobojni tisak u liniji, krajevi cijevi mogu biti obrađeni za namjenu spoja sa drugim reklamnim elementima.
     
   
     

 
     
Novosti: