Jedra za strech foliju  
     
 
 
Jedra za strech foliju. To su kartonska jedra za navijanja ili previjanja strech folija različitih kvaliteta. Tuljci su izrađeni na zahtjev stranke iz različitih materijala, da bi zadovoljili mehaničkim potrebama, koje sprečavaju deformaciju jedra poslije navijanja. Jedra su cilindrična, osušena na stabilnu željenu težinu za postizanje optimalnih proizvodnih rezultata.

Odrez jedra je gladak i bez praha. Unutarnjost ili spoljašnjost jedra može biti tiskana u jednoj boji iz komercijalnih razloga ili slijediti materijalu navijenog na kartonskom jedru.

Ambaliranje je izvedeno u obliku skladanice na paletama. Jedra su osušena na stabilnu vlagu i stime i težinu, naložena su u vertikalnom položaju na pladnjima na paletama.
     
 
Taj način osigurava nakladu paleta i do 4-puta u visinu bez bilo kakvih štetnih utjecaja na preodukt. Paleta je snažno ovijena strech folijom. Na poseban zahtjev možemo zaštititi i uglove skladanice. Na taj način se osigurava stabilna kvaliteta jedra bez vanjskih utjecaja. Materijali i tehnologija izrade garantiraju 100% reciklažu naših proizvoda.
     


 
     
Novosti: